Karta číslo 9 - ohrozenie vzťahu

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Nebeská ríša ti šepká, aby si bol opatrný – vzťah, v ktorom jestvuješ, je nahlodaný alebo naštrbený, prípadne ho ohrozuje tretia osoba. Staraj sa o všetky zväzky, ktoré ťa obklopujú. 

Ďalšie témy: nevera, manipulácia jedného alebo druhého partnera inou osobou, narastanie charakterových odlišností oboch strán – a teda i vzájomné odcudzovanie sa, spory a nedorozumenia, riziko rozkladu priateľských, ale i kolegiálnych zväzkov. 

 
 

 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574