Karta číslo 42 - karma

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Udalosti, ktoré sa ti dejú, nesú prívlastok „karmické“. Sú to vlastne „odliatky“ tvojej karmy – teda toho, čo si si na svoje plecia naložil v predošlom živote. Prijmi tieto momenty v ich prirodzenej podobe, nebojuj proti nim. Práve naopak – vezmi si z nich ponaučenie. Vedz, že keď sa karmické štruktúry prečistia, v tvojom živote zavládne vytúžený pokoj.

Ďalšie témy: nečakané osudové zvraty, objavenie duchovných úloh vlastného Ja v aktuálnej inkarnácii, očista karmických „nitiek“.

 
 

 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574