Karta číslo 23 - komunikácia

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Gabriel chce, aby si v tomto období zdravo komunikoval – otvorene prejavoval svoje názory /bez schovávania emócií/ a zároveň aby si vedel načúvať druhým. Práve dialóg je často mocným kľúčom k riešeniu medziľudských aj iných nešvárov.

Ďalšie témy: nečakané správy, pohovor, vydiskutovanie si starých restov, masovo-kumunikačné prostriedky, tvorba textov, odovzdávanie emócií na papier /básnické črevo/. 

 
 

 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574