Karta číslo 11 - mier

 

***Odpoveď na tvoju otázku*** 

Rafael ťa vyzýva, aby si fungoval vo vnútornom aj vonkajšom mieri. Urovnaj všetky spory, konflikty a boje – aj také, ktoré sú vnútri teba, aj také, ktoré vedieš v externom prostredí. Vedz, že bez komplexného mieru sa nič dobré neurodí. 

Ďalšie témy: pomoc druhým, šírenie pozitívnej osvety, podpora dobrej veci. 

 
 

 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574