„JANUÁROVÝ“ OČISTNÝ ANJEL – archanjel GabrielO anjelských bytostiach sa hovorí čoraz častejšie. A to je dobre. Tým, že sa o nich rozprávame a že o nich píšeme, silnie prirodzená viera človeka v mocný duchovný svet. Anjeli sú sprostredkovatelia informácií, energií a vibrácií medzi pozemskou "ríšou" a "vyššími bázami". Vďaka nim sme ľudskejší, citlivejší, vnímavejší, empatickejší, otvorenejší, ale aj kreatívnejší a intuitívnejší. Stačí vysloviť magické slovo "anjel" a v danom momente počúvať svoje telo i dušu - oba "atribúty" sa okamžite naplnia pokojom, harmóniou a akýmsi kúzelným fluidom, ktorý ťažko opísať tradičnými a klasickými vetami.


Tak, ako na Zemi, aj vo "vyšších sférach" funguje poriadok a organizácia. Každá archanjelská bytosť zodpovedá za inú oblasť, inú "dimenziu". Spája ich však jedno - nekonečná láska, ktorá je základnou bunkou celého Univerza. Svetelné bytosti sa do Matky Zeme, do prírody i do človeka "vlievajú" celistvo, čisto a prirodzene. Čím otvorenejšie máme srdcia, tým krajšie a plnohodnotnejšie môžeme "nasávať" ich blahodarné esencie. Áno, archanjeli bojujú proti zlu, temnote a hustote, no nerobia to s pocitmi "vojenskosti" a nenávisti. Ich zbraňou - tou najsilnejšou - je svieža láska. Pokým démoni "stavajú" na ľudských nerestiach a nešvároch, anjeli pracujú s čistou a hlbokou podstatou človeka. Podstatou, v ktorej sa nachádza samotný Boh - tá najprirodzenejšia súčasť bytia. Každodennou prácou s anjelskými bytosťami silnie vzťah človeka k Najvyššiemu. Vzniká nádherná spirituálna interakcia, ktorá vytvára mocnú energiu kolektívneho vedomia. A vďaka tomuto vedomiu sa pozemská existencia napĺňa bezhraničným dobrom. Iste, aj "pekelníci" sa snažia o to, aby ovládali "zemské zákony", a teda i človeka ako takého, no ľudská bytosť má vždy na výber - zvolí si buď Svetlo, alebo temnotu.


Svetlo je prirodzená súčasť archanjela Gabriela - anjela, ktorého esencie silnejú v úvodných týždňoch nového roka. Gabriel je zdrojom čistoty a priezračnosti, mocnosťou, ktorá na Zem spúšťa "diamantový dážď". Jeho kvapky majú mocné očistné schopnosti. Z "hmoty" i "nehmoty" odplavujú všetko negatívne, záporné a nepriaznivé.


V Biblii stojí, že archanjel Gabriel zvestoval Márii narodenie syna menom Ježiš. Podľa moslimskej viery diktoval Mohamedovi znenie Koránu. Je teda poslom dobrých a kľúčových správ. Správ, ktoré však nemožno vziať na ľahkú váhu. Gabrielom zdelené informácie prinášajú človeku mocný odkaz - Boh jestvuje a žiada nás, aby sme svoje "ja" naplnili očistými "vodopádmi", vďaka čomu budeme bližšie k Najvyššiemu Svetlu.

 

Gabriel - podobne ako ostatní archanjeli - nepozná energiu času ani priestoru. To znamená, že môže byť na viacerých miestach súčasne. Stačí vysloviť jeho meno a on vás okamžite "zabalí" do svojich priezračných anjelských "vlákien". Je strážcom bieleho svetla, takže ho vzývajte pri pálení klasickej bielej sviečky.

 

*Pomoc archanjela Gabriela na duchovnej báze

 • Rozpúšťanie všetkých negatívnych energií, blokov a kódov. Gabriel oslobodzuje od vlastných i cudzích záporných "nánosov". Žiadajte ho o zmenu svojich pocitov či postojov, pomôcť môže aj pri "korekcii" charakterových alebo povahových čŕt. Myseľ očisťuje od starostí a nepriaznivých ideí, srdce od bôľov alebo hnevu. Z čakier uvoľňuje blokády. Čerstvý "anjelský dážď" vpúšťa aj do aurického systému, ktorý sa vďaka jeho vibráciám sceľuje, zjednocuje a harmonizuje. Človeka zbavuje aj cudzích "enegetických útvarov" - kliatieb, porobenín, urieknutí, privtelených duší či "napichnutých" démonických entít.

 • Nastolenie pravdy. Archanjel Gabriel vnáša svetlo do problémových a neistých situácií. Pri zvažovaní alebo rozhodovaní ukazuje správny smer - a to vo forme vnútorného "vnuknutia".

 • Čistenie karmických záťaží. V tomto smere úzko spolupracuje s archanjelom Metatronom. Do neľahkých karmických "balíkov" vnáša uzdravujúce Svetlo. "Rozjasňuje" osudovú temnotu, pomáha pri rušení nevýhodných karmických zmlúv alebo dohôd. Jeho zásahy však nie sú radikálne ani drastické; karmu ako takú si človek musí odžiť, a preto ju úplne nelikviduje, iba "presvetľuje". V meditáciách "vyjavuje" karmické zvitky, vďaka čomu môžeme lepšie pochopiť svoj osudový a životný "údel".

 • Očisťovanie vzťahov. Gabriel vnáša do zväzkov - rodinných, partnerských i manželských - energiu porozumenia, empatie, tolerancie, rešpektu, no najmä bezpodmienečnej lásky. Eliminuje citové blokády - ukrývajúce sa na druhej alebo štvrtej čakre. Pomáha pri odpútavaní sa od chorých vzťahov.

 • Ochrana myšlienky a slova. Mocný archanjel Gabriel "bdie" aj nad tým, čo "vypadne" z našich úst. Zlepšuje komunikačné schopnosti, inšpiruje, napĺňa tvorivosťou a kreativitou. Ľudí vyzýva, aby používali iba čisté a v srdci "rezonujúce" slová. V prípade, že vypoviete nepekné, vulgárne alebo škodiace slovo, požiadajte Gabriela o to, aby vyslanú negatívnu vibráciu premenil na Svetlo. Archanjel stráži aj našu myseľ - "vštepuje" do nej pozitivizmus a, naopak, odoberá skepsu a pesimizmus.

 • Rozväzovanie pút. Gabriel odstraňuje všetky blokády, nezdravé väzby, putá, choré psychické "háky" či neslobodné "mreže" a do života vnáša najčistejšiu podobu absolútnej slobody.

 

*Pomoc archanjela Gabriela na fyzickej báze

 • Detoxikácia tela - fyzického i energetického. Nezáleží na tom, či chcete zharmonizovať svoje čakry, aurický systém, meridiánové "cesty", alebo organizmus ako taký; so všetkým vám rád pomôže mocný archanjel. Vďaka nemu sa "vykúpete" v priezračnej "svetelnej vode", ktorá má silné detoxikačné a uzdravujúce účinky. Pomáha pri zdravých diétach alebo očistných kúrach, posilňuje vieru pri "zhadzovaní" nadbytočných kilogramov.

 • Požehnávanie jedla. Ak chcete, aby do vášho tela "prúdila" iba vysokofrekvenčná, teda svetelná strava, ktorá pôsobí na bunky ako balzam, požiadajte pred každou konzumáciou stravy o to, aby do nej "vnikli" očistné vibrácie archanjela Gabriela.

 • Odstraňovanie závislostí všetkého druhu. Gabriela by mali vzývať aj tí, ktorých sužujú neresti a neduhy - závislosti od alkoholu, fajčenia, drog, automatov či promiskuitného správania. Gabrielove mocné esencie vchádzajú do hlbokých štruktúr človeka a "presvetľujú" záporné kódy - spúšťače závislostí.

 • Inšpirácia pri tvorbe textov alebo zdravej novinárčine. Archanjel Gabriel pomáha spisovateľom, dramaturgom, redaktorom i moderátorom, aby z ich pier alebo úst vychádzali čisté a Svetlom nabité slová. Zlepšuje komunikáciu, otvára verbálne i neverbálne "dimenzie". Nápomocný môže byť aj rodičom detí, ktoré trpia poruchami učenia. Cibrí tvorivé myslenie, k človeku "zosiela" pani Múzu, aby bol nápaditý a kreatívny.

 • Pomoc pri dobrovoľníckych aktivitách. Mocný anjel je "patrónom" organizácií, inštitúcií, ale aj jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú nezištne podávať pomocnú ruku iným.

 • Ochrana matky a dieťaťa pri tehotenstve. Vzývaním Gabriela pred porôdom zabezpečíte hladký príchod dieťatka na svetlo sveta.

 

*Uzdravovanie tela pomocou archanjela Gabriela

Archanjel Gabriel prislúcha k živlu vody. Vo všeobecnosti platí, že pomáha pri uzdravovaní celistvého tela, pretože je anjelom očisťovania. Jeho "doménou" sú však orgány, ktorých úlohou je zbavovať fyzické telo škodlivín a toxínov. Energie Gabriela sú preto mimoriadne nápomocné pri uzdravovaní krvi, lymfatického systému, hrubého čreva, obličiek a pečene. Gabrielove esencie sa ukrývajú v uzdravujúcich minerálnych kamienkoch ako krištáľ, selenit, mesačný kameň, karneol, ale aj citrín či turmalín.

 

*Očistná meditácia s archanjelom Gabrielom

Zapáľte bielu sviečku. Do aromalampy nakvapkajte ľaliovú esenciu alebo kvet ľalie položte pri sviecu. Pohodlne sa usaďte a zavrite oči. Predstavte si, ako sa k vám z nebies spúšťa mocné biele svetlo, ktoré "obalí" vaše telo. Je to Svetlo čistoty. Svetlo archanjela Gabriela. Vnímajte, ako vchádza do každučkej bunky vášho "ja", čistí ju a potom sa stráca kdesi v zemi. Silnou meditačnou technikou je aj predstavovanie si mohutných vodopádov, ktoré z vás zmývajú všetko negatívne a záporné, alebo tiež vizulizovanie diamantového dažďa, ktorého kvapky dopadajú na vaše telo a zbavujú ho fyzických aj energetických toxínov.

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574