Ako to vyzerá v nebi? Spoznajte anjelské „kompetencie“

 

 

Anjeli sú všade okolo nás. Voľným okom ich nevidíme, no existenciu mocných svetelných bytostí nemožno poprieť. Dôverne ich pozná každá viera. V judaizme sú zobrazovaní ako okrídlené postavy, ktoré nosia svetlo. V kresťanstve ide o bytosti, ktoré navštevujú Boží trón a vykonávajú vôľu Najvyššieho. Anjelské energie nie sú cudzie ani islamskému náboženstvu - archanjel Gabriel vraj prorokovi Mohamedovi diktoval Korán.

Slovo "anjel" pochádza z latinského "angelus", čo znamená „posol“. Anjeli sú vlastne Boží poslovia. Sprostredkúvajú presun energií medzi pozemským a "vesmírnym" životom. O pomoc môžeme žiadať všetkých anjelov či archanjelov, pretože ich sila je bezhraničná. Tak, ako máme na Zemi konkrétne povolania alebo profesie, aj v anjelskej ríši vládne striktný poriadok. Každá svetelná bytosť prislúcha k určitej životnej oblasti. Preto je dôležité poznať charakter a „vibrovanie“ jednotlivých anjelských entít. 

Ako to vyzerá v anjelskej ríší?

*Na najvyššom stupni – teda priamo pri Bohu – stoja najmocnejší anjeli. Ide o serafínov, ktorí velebia Pána, ďalej o cherubínov, ktorí u Najvyššieho orodujú za ľudí, a napokon o trónov, ktorí sú mimoriadne inteligentní, ustavične čosi študujú a získané vedomosti a pravdy potom „vnášajú“ medzi ľudí.

 

*Na stredných priečkach „duchovného rebríčka“ sedia anjeli-aktivátori. Sú dynamickí a takmer nikdy sa nezastavia. Božskú energiu „pretavujú“ do pozemskej formy. Do strednej „vrstvy“ patria panstvá, ktoré dozerajú na to, aby v celom vesmíre vládol dokonalý poriadok. Po ich boku stoja takzvané sily, ktoré plnia úlohy pridelené panstvami. Priamo na Zemi sa starajú o prírodu a riadia počasie. Treťou skupinou anjelov-aktivátorov sú mocnosti. Ich poslaním je chrániť celé univerzum pred negatívnymi energiami, zlom a jedovatými šípmi.

 

*Do „najnižšej“ triedy patria bytosti, ktoré spájajú pozemský svet s duchovnou ríšou. Tvoria ju predovšetkým kniežatstvá, archanjeli a strážni anjeli. „Kniežatá“ dozerajú na poriadok a mier na Zemi. Starajú sa o národy, mestá, dediny, spoločenstvá, podporujú všetky inštitúcie alebo organizácie, ktoré zabezpečujú pokoj a blaho v spoločnosti. Kniežatstvám vďačíme aj za takzvané pozemské zázraky.

Archanjeli majú rozdelené jednotlivé oblasti a sféry života. Niektorí sa starajú o lásku, iní o prácu, financie, vzdelávanie či pozitíve naladenie ľudí. Každý archanjel vibruje inými farebnými odtieňmi.

Neodmysliteľnou súčasťou „najnižšej triedy“ sú osobní anjeli, teda tie bytosti, ktoré nikdy nespia. Ustavične bdejú nad životmi ľudí a starajú sa o ich šťastie, spokojnosť, blahobyt a harmóniu. Každý „pozemšťan“ má po svojom boku viacerých osobných anjelov a duchovných sprievodcov.

 

Najbližšie k ľuďom majú svetelné bytosti z „najnižšej triedy“. Najlepšie sa preto „spája“ práve s týmito mocnými energiami. Človeku pomôžu vždy, keď to potrebuje. Ich schopnosti sú neobmedzené. Držia sa však dôležitej zásady - ich zásah je vždy zameraný na pomoc, nie na deštrukciu. Pracujú s láskou a vysokou duchovnou múdrosťou. Ich hlavnými úlohami je teda

- pomáhať,
- uzdravovať,
- ochraňovať,
- poskytovať rady,
- komunikovať a
- inšpirovať.

 

Osobní anjeli – silní ochrancovia, ktorí nás nikdy neopúšťajú

Ešte pred narodením si človek vyberá svojich osobných anjelov. Sú to energie, ktoré ho sprevádzajú počas celého života. Niektoré teórie dokonca hovoria, že „anjelici-strážnici“ s nami ostávajú počas všetkých inkarnácií. To znamená, že tie svetelné bytosti, ktoré nad nami bdeli v minulých životoch, tvoria súčasť nášho „ja“ aj v živote súčasnom a ostanú pri nás aj v budúcich inkarnáciách. Podaktorí ľudia majú pocit, že ich život nestráži žiaden osobný anjel. Je to vôbec možné? Nie! Každý človek má svojich strážnych „pomocníkov“. Nikdy sa od nás „neodlepujú“ a ani neslabne intenzita ich pomoci. Jediné, čo môže slabnúť a „vysychať“, je naša viera v nich. Osobní anjeli zasahujú vždy, keď sme v nebezpečenstve. Ak napríklad cestujeme autom a zrazu nám príde vnuknutie, aby sme spomalili, a o pár metrov ďalej zbadáme rodinku diviakov, ktorá by pri rýchlej jazde spôsobila pohromu, ide o anjelský zásah. Stáva sa, že anjelským skutkom nerozumieme, ale vždy majú svoj význam. Svetelné bytosti dokážu predvídať, čo sa stane, a preto nás vedia aj patrične ochrániť.

Osobní anjeli majú radi, keď s nimi komunikujeme, keď sa im prihovárame. Každé ráno ich preto pozdravte, zaželajte im krásny deň, počas dňa im poďakujte za všetko dobré aj zlé, čo „priteká“ do vášho života, večer ich v mysli pohlaďte a zaželajte pokojnú noc. Ak budete duchovné aktivity praktizovať pravidelne, takzvaný prah vnímania a cítenia anjelov sa bude zvyšovať. To znamená, že na vlastnej koži môžete pocítiť ich dotyk, svetelný „vánok“ alebo nádhernú nadpozemskú vôňu.

 

S čím všetkým nám môžu pomôcť archanjeli?

Pokým strážni anjeli prislúchajú ku konkrétnemu človeku, archanjeli sú univerzálni. Dokážu pomáhať viacerým osobám naraz, pretože nepoznajú čas ani priestor. Najčastejšie skloňovaní a vzývaní archanjeli sú:
- archanjel Michael
- archanjel Gabriel
- archanjel Rafael
- archanjel Zadkiel
- archanjel Metatron
- archanjel Uriel
- archanjel Jofiel
- archanjel Chamuel

 

Zrejme najmocnejšou archanjelskou bytosťou je Michael. Bojovník za spravodlivosť, vodca anjelov, „likvidátor“ negatívnych energií a vibrácií. Bol to práve Michael, kto v minulosti zhodil z nebies samotného Lucifera, pretože odmietol slúžiť Najvyššiemu. Aj preto býva najčastejšie vyobrazený so zbraňou v ruke. Mocného archanjela treba privolávať a vzývať vždy, keď vás opantalo zlo a temnota. Jeho „žiara“ rozpúšťa všetky nešváry. Spoločne s archanjelom Gabrielom likviduje kliatby a porobeniny, odvádza zblúdené duše do svetla, eliminuje démonické bytosti. Človeka chráni pred energetickými upírmi, domácnosť zasa stráži pred neprajníkmi a závistlivcami. Na pracovnej báze ochraňuje pred intrigami a ohováraním. Jeho kľúčová farba je modrá.

Pomocné „krídla“ poskytujú ľuďom aj ostatní archanjeli. Gabriel očisťuje, a to tak dušu, ako aj fyzické telo. Jeho symbolom je ľalia, dominantná farba biela. Archanjel Rafael je „Božím lekárom“. Vzývajte ho vždy, keď vás sužujú fyzické alebo duševné choroby. Rafael „vibruje“ zeleným svetlom.

Fialové „esencie“ prislúchajú k archanjelovi Zadkielovi. Jeho úlohou je odstraňovať blokády a nánosy z minulosti. Do prežitých udalostí vnáša uzdravujúce Svetlo, čím rozpúšťa negatívne kódy, ktoré ovplyvňujú náš súčasný život. Naopak, o budúcnosť sa stará archanjel Metatron. Plní naše priania a túžby – ale len vtedy, keď sú v súlade s Božím plánom. Dominantnou farbou Metatrona je zlatá, za svoj symbol si „zvolil“ dúhu.

O blahobyt vo všetkých sférach života sa stará archanjel Uriel. Jeho vibrácie sú červené. Lásku ako takú má na starosti Chamuel, jeho kľúčovou farbou je ružová. Na vzdelávanie a učenie dozerá Jofiel. Žiada nás, aby sme všetky problémy, prekážky a bariéry, ktoré nám komplikujú životy, vnímali akú súčasť „veľkého vzdelávania“. Práve vďaka nim silnieme, mocnieme a stávame sa „ľudskejší“. Jofielova farba je žltá.

 

Ako nadviazať duchovný kontakt s anjelmi?
Schopnosti komunikovať so svetelnými bytosťami majú všetci ľudia. Nie každý na to však verí, a tak sa táto „danosť“ blokuje. 
Pri komunikácii s osobnými anjelmi alebo archanjelmi je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:
- veriť v to, že s anjelskými entitami sa dá spojiť,
- uvedomiť si, že anjeli sú všade okolo nás,
- vypnúť ego, teda rozum a otvoriť srdce,
- povoliť uzdu jasnovideniu, jasnocíteniu a jasnopočutiu,
- nebáť sa kontaktu s duchovnom.

Techniky na spojenie s anjelskou ríšou sú rôzne:

- channeling, čiže priamy príjem informácií z duchovného sveta,
- anjelské karty,
- kyvadlo,
- sny,
- vnuknutia,
- meditácia a rozjímanie.

 

Zaujímavosť na záver:

Vedeli ste, že časť anjelov nežije v duchovnej ríši, ale nachádza sa priamo na Zemi – medzi nami? Ide o takzvaných pozemských anjelov. Boli vyslaní samotným Najvyšším, aby medzi ľuďmi šírili dobro, lásku, humánnosť a duchovné pravdy. Ako tieto bytosti spoznáte? Tu je zopár znakov:

-        majú tvár v tvare srdca,

-        pýšia sa krásne vykrojenými perami,

-        majú plaché oči

-        sužujú ich problémy s nadváhou,

-        narodili sa v znamení Býka, Leva, Škorpióna alebo Vodnára,

-        majú silné sociálne cítenie,

-        zbierajú sošky anjelov alebo o nich radi čítajú,

-        ťahá ich to k čistej ezoterike,

-        majú komplikované vzťahy s rodičmi alebo partnermi,

-        ich aura má silné vyžarovanie.

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Channeling (26)

Celkový počet hlasov: 574